Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες ιδιαιτεραμαθηματα.gr

Featured Image

Οι καθηγητές μας παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα σχεδιαστικών προγραμμάτων και σχεδίου. Τα προγράμματα είναι archicad, autocad, rhino, 3d studio max, maya, artlantis και photoshop. Παραδίδονται επίσης, μαθήματα γραμμικού και ελεύθερου σχεδίου σε μαθητές λυκείου για προετοιμασία στις πανελλήνιες.