Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες ιδιαιτεραμαθηματα.gr

Featured Image

Με τη σκέψη στο φοιτητή που συναντά δυσκολίες στην κατανόηση των μαθημάτων της σχολής του, παραδίδουμε ιδιαίτερα μαθήματα ή μαθήματα σε ολιγομελή τμήματα, σε λογικές τιμές.

Διαθέτουμε μια επιλεγμένη ομάδα καθηγητών που είναι όλοι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή και διδακτορικού διπλώματος και οι οποίοι μπορούν σε κάθε περίπτωση να προσφέρουν τη βοήθειά τους σε προπτυχιακούς ή και μεταπτυχιακούς φοιτητές σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.

Τα ιδιαίτερα μαθήματα που προσφέρουμε καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημών.