Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες ιδιαιτεραμαθηματα.gr

Featured Image

Στην Α' τάξη του Λυκείου, ο μαθητής αρχίζει την πορεία του στο Ενιαίο Λύκειο και είναι πολύ σημαντικό να ετοιμαστεί ουσιαστικά, αποκτώντας την απαραίτητη υποδομή για τη γνώση που θα ακολουθήσει στις επόμενες τάξεις αλλά και για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, πρέπει ο μαθητής να δουλέψει μεθοδικά και να δει σε βάθος την προσφερόμενη ύλη και γνώση. Για παράδειγμα, η ενασχόλησή του με τα αφηρημένα Μαθηματικά, η γνωριμία του με την «απόδειξη» στην Ευκλείδεια Γεωμετρία, αλλά και το πέρασμά του στην υπολογιστική Φυσική και Χημεία, πρέπει να γίνουν με τρόπο τέτοιο ώστε ο μαθητής να κατακτήσει και τελικά να αγαπήσει αυτή την τόσο πολύτιμη και βασική γνώση. Για να γίνει αυτό, ο μαθητής πρέπει να διδαχθεί την ύλη πριν από το σχολείο του αναλυτικά και μεθοδικά από τον καθηγητή του, έτσι ώστε να αποφύγει τις άκαιρες απογοητεύσεις, αλλά και να γίνει κάτοχος αυτής της Γνώσης.

Στην Β' τάξη του Λυκείου είναι πολύ σημαντικό ο μαθητής να διδαχτεί την εξεταστέα ύλη πριν από το σχολείο του, αναλυτικά και μεθοδικά από τον καθηγητή-συμπαραστάτη, ο οποίος θα του αναπτύξει και θα του αναλύσει το γνωστικό αντικείμενο ώστε ο μαθητής: να εμπεδώσει με άνετο τρόπο την εξεταστέα ύλη και να επιτύχει υψηλές επιδόσεις στις εξετάσεις του.

Η Γ' τάξη του Λυκείου είναι αντικειμενικά εκείνη που θα κρίνει, κατά αποφασιστικό τρόπο, το σύνολο των μορίων που θα συγκεντρώσει ο μαθητής και τα οποία θα καθορίσουν τη σειρά προτεραιότητας για την εγγραφή του σε συγκεκριμένο τμήμα ΑΕΙ - ΤΕΙ της χώρας. Για να αυξηθούν λοιπόν οι πιθανότητες επιτυχίας, είναι απαραίτητο ο μαθητής να διδαχθεί την εξεταστέα ύλη πριν από το σχολείο του, αναλυτικά και κατανοητά, έτσι ώστε: να αφομοιώσει την εξεταστέα ύλη, να είναι προετοιμασμένος για το σχολείο του και να αποδώσει στο έπακρο των ικανοτήτων του κατά τις εξετάσεις ώστε να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Πανελλήνιες Εξετάσεις

Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις είναι εκείνες που θα κρίνουν, κατά αποφασιστικό τρόπο, το σύνολο των μορίων που θα συγκεντρώσει ο κάθε μαθητής και τα οποία θα καθορίσουν τη σειρά προτεραιότητας για την εγγραφή του σε συγκεκριμένο τμήμα ΑΕΙ–ΤΕΙ της χώρας. Να λοιπόν ορισμένες χρήσιμες οδηγίες και συμβουλές για τους μαθητές που θέλουν να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους στις Εξετάσεις.

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς

Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη:

  Η συστηματική και μεθοδική μελέτη, η καθημερινή καλή-παραγωγική και όχι εξαντλητική μελέτη, η μελέτη της εξεταστέας ύλης σε όλο το εύρος της, η ουσιαστική και σε βάθος κατανόηση της εξεταστέας ύλης, η ολοκλήρωση της εξεταστέας ύλης έως τα τέλη Φεβρουαρίου, η πραγματοποίηση τρίωρων διαγωνισμάτων με θέματα παρόμοια με αυτά των Εξετάσεων.

Κατά τη διάρκεια των Εξετάσεων

  Διαβάζουμε προσεκτικά τα θέματα αρκετές φορές μέχρι την πλήρη και βέβαιη κατανόησή τους, απαντάμε πρώτα τα θέματα που γνωρίζουμε πληρέστερα, αν δεν γνωρίζουμε την απάντηση ενός θέματος τότε το αφήνουμε τελευταίο, απαντάμε στα θέματα γράφοντας αναλυτικά και δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ορθογραφία και την εμφάνιση του γραπτού μας, ξαναδιαβάζουμε τα θέματα όταν έχουμε τελειώσει την απάντησή μας, μήπως έχουμε ξεχάσει κάτι ή έχουμε κάνει κάποιο λάθος, κάνουμε σωστή κατανομή του χρόνου έτσι ώστε να προλάβουμε να απαντήσουμε σε όλα τα θέματα.

Η μεθοδολογία των ασκήσεων Φυσικής-Χημείας

  Στο ερώτημα που πολλές φορές απευθύνει ένας καθηγητής Φυσικής σ’ ένα μαθητή ‘Πως τα πηγαίνεις γενικά με τη Φυσική;’, η απάντηση είναι στερεότυπη: ‘Με τη θεωρία καλά, αλλά από ασκήσεις….’. Μπορεί λοιπόν ο μαθητής να κάνει κάτι στην πράξη, ώστε γενικά να βελτιωθεί και να έχει μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας στις εξετάσεις; Απλή ερώτηση με εξίσου απλή απάντηση. Να λοιπόν μερικές πρακτικές οδηγίες:

  Διαβάζουμε προσεκτικά την εκφώνηση του θέματος αρκετές φορές μέχρι την πλήρη και βέβαιη κατανόησή του, εντοπίζουμε τους νόμους της Φυσικής που διέπουν τα φαινόμενα του προβλήματος και προσπαθούμε να δούμε την εξέλιξή τους με χρονική σειρά-αν υπάρχει, κατασκευάζουμε ένα απλό αλλά πλήρες και σαφές σχήμα, γράφουμε τις εξισώσεις των νόμων που εντοπίσαμε στο προηγούμενο βήμα φτιάχνοντας έτσι ένα σύστημα εξισώσεων με ισάριθμους αγνώστους, επιλύουμε το σύστημα των εξισώσεων και εκτελούμε τους αριθμητικούς υπολογισμούς έχοντας κάνει και τις απαιτούμενες μετατροπές στο κατάλληλο σύστημα μονάδων.

  Σε αντίθεση με τα προβλήματα Φυσικής τα περισσότερα προβλήματα της χημείας (οργανικής ή ανόργανης) είναι στοιχειομετρικά προβλήματα τα οποία αναφέρονται σε υπολογισμούς πάνω σε αντιδράσεις (οργανικών ή ανόργανων) ενώσεων. Έτσι, ο τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών δεν πρέπει να παρουσιάζει δυσκολίες, αφού οι διάφορες κατηγορίες στοιχειομετρικών προβλημάτων είναι γενικά γνωστές και εύκολα επιλύσιμες.

  Πιο αναλυτικά, σε κάθε χημική αντίδραση οι ποσότητες των αντιδρώντων και των προιόντων, βρίσκονται σε μια σταθερή σχέση. Συγκεκριμένα, η αναλογία moles των σωμάτων που παίρνουν μέρος στην αντίδραση, είναι ίδια με την αναλογία των συντελεστών των σωμάτων αυτών στην αντίστοιχη χημική εξίσωση. Με βάση τη σχέση αυτή μπορούμε να κάνουμε διάφορους υπολογισμούς με τις ποσότητες των αντιδρώντων και των προιόντων μιας αντίδρασης. Όλοι αυτοί οι υπολογισμοί χαρακτηρίζονται στοιχειομετρικοί. Για να λύσουμε λοιπόν ένα απλό στοιχειομετρικό πρόβλημα, ακολουθούμε την εξής πορεία:

  Γράφουμε την χημική εξίσωση της αντίδρασης που αναφέρεται στην εκφώνηση, με μία απλή μέθοδο των τριών συνδέουμε τις ποσότητες όλων των σωμάτων που αναφέρονται στην εκφώνηση, δηλαδή την ποσότητα που δίνεται και τις ποσότητες που ζητούνται, εκτελούμε με προσοχή τους υπολογισμούς αφού εξασφαλίσουμε τις ίδιες μονάδες για όλα τα σώματα της αντίδρασης.

Η διατροφή κατά την περίοδο των εξετάσεων

  Είναι γεγονός ότι η περίοδος των εξετάσεων είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη εποχή τόσο για τους μαθητές (Γυμνασίου και Λυκείου) όσο και για τους φοιτητές και σπουδαστές των διαφόρων σχολών. Εκτός βέβαια από το μεθοδικό διάβασμα και την αισιοδοξία ότι όλα θα πάνε καλά, ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας, που επηρεάζει πολλές φορές καθοριστικά την επίδοση μαθητών-φοιτητών είναι και η σωστή διατροφή.

  Είναι λοιπόν σημαντικό, ειδικά κατά την περίοδο των εξετάσεων, ο κάθε μαθητής ή φοιτητής να φροντίζει έτσι ώστε να καταναλώνει τροφές πλούσιες σε συστατικά που θα βοηθήσουν τη μνήμη του και γενικά θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη των εγκεφαλικών δυνατοτήτων του. Πιο συγκεκριμένα το διαιτολόγιό του πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις ομάδες τροφίμων στις κατάλληλες για αυτόν ποσότητες, δίνοντας έμφαση στα γαλακτοκομικά, (γάλα, γιαούρτι, κλπ) τα φρούτα και τα λαχανικά (μήλα, μπανάνες, καρότα, τομάτες, πιπεριές, κλπ) τροφές που πολλές φορές παραλείπονται ή δεν καταναλώνονται σε επαρκείς ποσότητες. Περικλείοντας όλες τις ομάδες τροφίμων στο καθημερινό διαιτολόγιο, μπορούν να καλυφθούν όλες οι ανάγκες του σε μακροθρεπτικά (υδατάνθρακες, πρωτεΐνες και λίπη) και μικροθρεπτικά συστατικά (βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία), χωρίς να απαιτούνται εξωγενή συμπληρώματα.

Ποια σχολή ΑΕΙ-ΤΕΙ να διαλέξω;

  Είναι αλήθεια ότι για αρκετούς μαθητές της Γ’ Λυκείου η απάντηση στο ερώτημα ‘Ποια σχολή να διαλέξω;‘ είναι εξαιρετικά δύσκολη καθώς οι επιλογές είναι πολλές. Τα κριτήρια λοιπόν με τα οποία συνήθως επιλέγουν σχολή αυτοί οι μαθητές είναι: η προοπτική επαγγελματικής αποκατάστασης, το επάγγελμα των γονέων, η φήμη και το όνομα της σχολής, το κύρος της σχολής και η προσωπική επιθυμία.

  Η αλήθεια είναι όμως ότι υπάρχουν κάποια πολύ πιο σημαντικά κριτήρια με βάση τα οποία θα έπρεπε οι ‘αναποφάσιστοι’ μαθητές να επιλέγουν τη σχολή που θα φοιτήσουν. Το σημαντικότερο είναι το πρόγραμμα σπουδών της σχολής να είναι αρεστό στον μαθητή έτσι ώστε να έχει την ικανότητα και την όρεξη να τελειώσει τις σπουδές του με ουσιαστικές και στέρεες γνώσεις σε τέσσερα με πέντε (το πολύ) χρόνια. Επιπλέον, εξίσου σημαντικά κριτήρια για την επιλογή της κατάλληλης σχολής, είναι το υπόβαθρο γνώσεων του μαθητή (π.χ η γνώση ξένων γλωσσών, η γνώση υπολογιστών), η σχέση του με τις νέες τεχνολογίες, η εργατικότητά του, καθώς και η ικανότητά του να λύνει νέα προβλήματα και να δημιουργεί από το μηδέν.

  Ανεξάρτητα βέβαια της Σχολής που τελικά θα επιλέξει να τελειώσει ο κάθε μαθητής, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να γνωρίζει ότι αυτή δεν θα καθορίσει με βεβαιότητα και την επαγγελματική του εξέλιξη. Από όλες τις Σχολές θα αποφοιτήσουν και εξαιρετικά επιτυχημένοι επιστήμονες, αλλά δυστυχώς και πολλοί, ανησυχητικά πολλοί τελευταία, που θα μείνουν άνεργοι ή θα ημιαπασχολούνται σε δουλειές του ‘ποδαριού’.

Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες

  Με τον όρο ‘μαθησιακές δυσκολίες’ εννοούμε το πρόβλημα εκείνο, το οποίο, μπορεί να εκδηλώνεται ως δυσκολία ενός παιδιού στο να μιλάει, να σκέφτεται, να γράφει, να ορθογραφεί ή να λύνει πράξεις. Είναι προφανές βέβαια ότι η διάγνωση και αξιολόγηση των δυσκολιών του παιδιού δεν είναι κάτι απλό και εύκολο και πρέπει να γίνεται πάντα με την συμβολή ενός έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού (εκπαιδευτικού ψυχολόγου, λογοθεραπευτή, κλπ.) που θα εκτιμήσει προσεκτικά τις ικανότητες και τις αδυναμίες του παιδιού με μία σειρά ειδικών διαγνωστικών εργαλείων και δοκιμασιών, προκειμένου να διαπιστώσει την αιτία των μαθησιακών δυσκολιών του.

  Ανεξάρτητα από την αιτία στην οποία οφείλονται οι μαθησιακές δυσκολίες του παιδιού, ιδιαίτερα σημαντική βοήθεια μπορεί να του δοθεί μέσα από μια σειρά εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τα οποία οι ειδικοί μπορούν να του δώσουν τρόπους, μεθόδους και εργαλεία έτσι ώστε να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις δυσκολίες του και να αρχίζει να βελτιώνεται σημαντικά και στο σχολείο. Επιπλέον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο παίζει σε κάθε περίπτωση η σωστή ενημέρωση της οικογένειας για τη φύση της δυσκολίας του παιδιού έτσι ώστε να βοηθά πιο αποτελεσματικά το παιδί στο σπίτι.

Ιδιαίτερα Μαθήματα-Θετικά και Αρνητικά

  Σε κάθε περίπτωση τα ιδιαίτερα μαθήματα έχουν τα θετικά και τα αρνητικά τους.

  Θετικά

  Τα ιδιαίτερα μαθήματα δίνουν τη δυνατότητα στο μαθητή να έχει μία πλήρως εξατομικευμένη διδασκαλία στο σπίτι του από έναν καθηγητή που θα λύνει όλες του τις απορίες, θα βλέπει και θα καλύπτει τα κενά του και θα προσαρμόζει το μάθημα στις ανάγκες του. Επίσης, το γεγονός ότι ο μαθητής δεν θα χρειάζεται να βγαίνει από το σπίτι του, με αποτέλεσμα να μην χάνει χρόνο για μετακινήσεις, είναι ένα επιπλέον σημαντικό στοιχείο, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της Γ’ Λυκείου όπου ο χρόνος είναι μετρημένος και πολύτιμος. Τέλος, με τα ιδιαίτερα μαθήματα υπάρχει πάντα η δυνατότητα να ολοκληρωθεί η εξεταστέα ύλη σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα, απ’ ότι στο σχολείο ή/και στο φροντιστήριο.

  Αρνητικά

  Είναι πολύ πιθανό, ειδικά στην περίπτωση που ο καθηγητής επιλέγεται τυχαία, να προτιμηθεί στο τέλος κάποιος ο οποίος μπορεί μεν να αυτοπαρουσιάζεται ως ‘καταπληκτικός δάσκαλος’, αλλά δεν θα έχει στην πραγματικότητα την κατάλληλη εμπειρία και κατάρτιση. Ένα άλλο αρνητικό στοιχείο είναι ότι το προσωπικό-ατομικό μάθημα στο σπίτι μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να βγάλει το μαθητή εκτός πραγματικότητας σε αντίθεση με ένα ομαδικό μάθημα (στο φροντιστήριο) στο οποίο ο μαθητής μπαίνει σε μια πιο ανταγωνιστική διαδικασία και βλέπει σε τι επίπεδο πραγματικά βρίσκεται. Τέλος, στα ιδιαίτερα μαθήματα υπάρχει πάντα η ευκολία του να αλλάζει ο μαθητής το πρόγραμμα, να ακυρώνει το μάθημα, καθώς επίσης να μην διαβάζει συστηματικά ειδικά όταν ο καθηγητής δεν είναι αυστηρός. Τα παραπάνω μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την επίδοση του μαθητή.