Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες ιδιαιτεραμαθηματα.gr

Featured Image

Στο Δημοτικό σχολείο το παιδί έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με τη συστηματική μάθηση, γεγονός, που αποτελεί καθοριστικό βήμα στη μετέπειτα γνωστική αλλά και ψυχική εξέλιξή του. Είναι λοιπόν απαραίτητο σε κάθε περίπτωση το παιδί να μάθει να διαβάζει σωστά και αποδοτικά έτσι ώστε να αποκτήσει γερές βάσεις. Αυτό επιτυγχάνεται με την εξατομίκευση της διδασκαλίας και την υποστήριξη του μαθητή με γνώμονα πάντα το χαρακτήρα, τις ιδιαιτερότητες, τις ενδεχόμενες δυσκολίες του και κυρίως με σεβασμό στην προσωπικότητά του. Στόχος μας είναι λοιπόν να συστηματοποιήσουμε το διάβασμα του παιδιού έτσι ώστε αυτό να εμπεδώσει την ύλη και να λύσει μόνο του τις ασκήσεις του σχολείου.

Μέσα από τον μεγάλο αριθμό συνεργατών που διαθέτουμε και ανάλογα με τις ανάγκες που έχετε μπορούμε να σας προτείνουμε τον κατάλληλο εκείνο δάσκαλο ο οποίος θα αναλάβει υπεύθυνα την καθημερινή προετοιμασία του μαθητή σε όλα τα σχολικά μαθήματα.