Επικοινωνήστε με τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες ιδιαιτεραμαθηματα.gr για να καθορίσετε το πρόγραμμα της εκπαίδευσής σας.