Εκπαιδευτικό Υλικό ΑΕΙ

Λυμένα Θέματα Γενικά Μαθηματικά ΑΠΘ
Λυμένα Θέματα Φυσικής Ι Τοπογράφοι ΕΜΠ
Ηλεκτρομαγνητισμός, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Πάτρας
Ασκήσεις Θεωρία, Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία, Παραδείγματα
Λυμένες Ασκήσεις Μαθηματικά ΙΙ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Πάτρας
Λυμένες Ασκήσεις Φυσική ΙΙ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Πάτρας
Σημειώσεις στα αρμονικά μεταβαλλόμενα με το χρόνο πεδία
Σημειώσεις, Ολοκληρωτικές εξισώσεις Maxwell, Θεωρία, ασκήσεις
Σημειώσεις στη Διεθνή Οικονομική, Πανεπιστήμιο Πειραιά
Ανάλυση Ι, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά (Α' Τεύχος)
Ανάλυση Ι, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά (Β' Τεύχος)
Ανάλυση Κόστους ΙΙ, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης, ΠΑΠΕΙ
Αρχές Προγραμματισμού, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά
Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο Ι, Σημειώσεις θεωρίας, Πανεπιστήμιο Πειραιά
Διοίκηση Παραγωγής, Σημειώσεις θεωρίας, Πανεπιστήμιο Πειραιά
Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, Οργάνωσης και Διοίκησης
Κβαντική Μηχανική ΙΙ, Σημειώσεις, Παραδείγματα
Ανάλυση ΙΙ Ασκήσεις, Πεδία Ορισμού, Συνέχεια, Όριο, Παράγωγοι
Ανάλυση ΙΙ Λύσεις Θεμάτων
Ανάλυση και Σύνθεση Χρονοσειρών, Χρονοσειρές
Σύνταξη και Χρήση Γεωλoγικών Χαρτών, Μεθοδολογία
Θερμοδυναμική, Στατιστική Φυσική Σημειώσεις, Ασκήσεις
Θεωρητική Μηχανική Ι Λύσεις Θεμάτων
Θεωρητική Μηχανική Λυμένες Ασκήσεις
Κλασική Ηλεκτροδυναμική Σημειώσεις, Ασκήσεις
Λυμένες Ασκήσεις Ανάλυση ΙΙΙ
Λυμένες Ασκήσεις Φυσικής Γενικό Τμήμα ΑΠΘ
Μηχανική Ρευστών Ασκήσεις
Σημειώσεις, Δεξαμενές, Λύματα, Χημικοί Μηχανικοί
Σημειώσεις Κατασκευές, Πολιτικοί Μηχανικοί
Σημειώσεις Μηχανική Ρευστών
Σημειώσεις Πολιτικού Μηχανικού Λυμένες Ασκήσεις Οδοποιία ΙΙ
Σημειώσεις Πολιτικού Μηχανικού Ασκήσεις Οδοποιία Κατασκευές
Σημειώσεις Σκυρόδεμα Ι
Σημειώσεις Σύνθεση Οικοδομικού Υλικού
Σημειώσεις Τεχνικές Κατασκευές, Επιστεγάσεις
Σημειώσεις Τεχνική Γεωλογία Ι
Σημειώσεις Τεχνική Περιβάλλοντος, Υπολογισμός Παροχών
Σχεδιασμός Κατασκευών από Χάλυβα

Εκπαιδευτικό Υλικό ΑΤΕΙ

Λυμένα Θέματα Μαθηματικά I ΤΕΙ Πειραιά
Γενικά Μαθηματικά ΤΕΙ Σερρών, Τμήμα Λογιστικής
Σημειώσεις Μακροοικονομική ΤΕΙ Αθήνας
Σημειώσεις Ανασχεδιασμός BPR ΤΕΙ Αθήνας
Σημειώσεις Αρχές Διαφήμισης ΤΕΙ Αθήνας
Σημειώσεις Διοίκηση Παραγωγής ΤΕΙ Αθήνας
Σημειώσεις Διοικητική Λογιστική ΤΕΙ Αθήνας
Σημειώσεις Εισαγωγή στη Στατιστική ΤΕΙ Αθήνας
Σημειώσεις Μικροοικονομική Ανάλυση ΤΕΙ Αθήνας
Σημειώσεις Μικροοικονομική ΤΕΙ Αθήνας
Σημειώσεις Οργανωτική ΙΙ ΤΕΙ Αθήνας
Σημειώσεις Χρήμα Τράπεζες Αγορές ΤΕΙ Αθήνας
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Λάρισας
Μαθηματικά ΙΙ Τμήμα Μηχανολογίας ΤΕΙ Λάρισας
Μαθηματικά Ι Τμήμα Μηχανολογίας ΤΕΙ Λάρισας